Vanliga frågor

Se våra vanliga frågor
Hur bokar jag tid för en fordonsbehandling?

För att kunna boka tid registrerar ni ett konto och skapar en användarprofil. Därefter väljer du ett behandlingspaket som passar dig och väljer vilken tid och dag vi ska utföra behandlingen. Tryck sedan på bekräfta bokning, en bokningsbekräftelse skickas sedan till din angivna mail.

Hur lång tid tar det att tvätta mitt fordon?

Tidsåtgången för att tvätta ditt fordon beror på vilket paket som väljs vid bokning. Tilläggstjänster och storlek på bilen är också något som spelar roll. Ungefärlig tidsåtgång för en utvändig och invändig behandling är 90 minuter.

Hur tvättar Bringwash bilen?

Den vattenfria tvätten är väldigt enkel och ger ett väldigt bra slutresultat. Vi använder oss av professionella produkter som är testade och numera vanliga behandlingar till diverse fordon. De är vidare avsedda och testade att användas för biltvättar utan vatten. Produkten sprayas enkelt på och binder smutsen på ytan. Därefter används dukar av mikrofiber för avtorkning. En handtvätt utan välkända swirl marks helt enkelt!

Var kan man utföra behandlingen?

Bringwash kan närmare utföra bilbehandlingar varsomhelst där det finns utrymme. Är det en väldigt trång parkeringsplats och en invändig rengöring önskas kan bilen flyttas till en plats som passar bättre. Ska en vaxbehandling utföras är det ideala en skuggig plats för att underlätta behandlingen.

Är min bil försäkrad under behandlingen?

Ja. Bringwash innehar försäkring som gäller under bilvården.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ”BRINGWASH”S TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Gäller fr.o.m. 2018-05-25 tillsvidare

1.0 ALLMÄNT

De allmänna villkoren utgör ett bindande avtal (”Användaravtalet”) mellan företaget ”Bringwash AB” med organisationsnummer 5555-550055, (”Bringwash”) å ena sidan, och/eller användare, köpare av Bringwash (”tjänst”) och/eller (”produkt”) å andra sidan. Bringwash  tillhandahåller kunden/användaren en tjänst som innebär tvätt och rengöring av diverse fordon, utvändigt och invändigt på kundens begäran. Tjänsten innebär vidare att dessa fordonstvättar utförs där kunden/användarens fordon befinner sig men kan också på kunds begäran flyttas till annat ställe. Bringwash tillhandahåller tjänst till både privatpersoner eller företag. Bringwash använder sig av egen framtagen produkt som innebär att fordon kan tvättas miljövänligt utan att tjänsten eller de produkter som används under utförande av ”tjänsten” innebär någon miljöfara. Vid användning av Bringwash tjänster samtycker användaren till de allmänna villkoren och införstådd med att dessa är bindande. Kunder och användare uppmanas att läsa samtliga villkor i detta dokument innan kund eller användare använder sig av Bringwash tjänster eller produkter. Privatpersoner eller företag som inte samtycker till dessa villkor bör att inte använda våra tjänster eller produkter.

2.0 ÅLDERSGRÄNS OCH BEHÖRIG PERSON

För att åtnjuta Bringwash tjänster måste privatperson vara minst 18 år gammal. Genom bokning av tjänst för företag intygar person som bokat och använt sig av tjänsten att denne är behörig att ingå ett sådant avtal i företagets räkning.

3.0 REGISTRERING

För att boka en tid ”Tjänsten” för fordonstvätt på begäran krävs att kund registrerar sig på hemsidan www.bringwash.se. ”Tjänsten” kan även tillhandahållas genom skrivna avtal om individuell prissättning för företagare eller privatpersoner beroende på antal fordon vid samma tillfälle ”tjänsten” utförs eller andra förutsättningar.

4.0 PERSONUPPGIFTER

Bringwash sparar eller behandlar inga känsliga personuppgifter vid tillfälle användare registrerar sig via Bringwash hemsida. Skapar användaren en användarprofil på hemsidan sparas det namn som angivits under fliken "Profil", fordonsuppgifter under fliken "Bilar", adress under fliken "Adresser". Läs mer om behandlingen av kortuppgifterna under punkt 6.0 och 7.0.

5.0 MAILADRESSER

Bringwash skickar inte ut mail till såvida inte en användare godkänt detta. Vill man inte längre ha mailutskick meddelar användaren Bringwash kundtjänst, via mail eller telefon, därefter tas användarens mailadress bort från maillistan.

6.0 KORTUPPGIFTER

Bringwash sparar inga kortuppgifter. De bankkortuppgifter kund anger för att boka tjänsten lagras hos Stripe, därefter debiteras kortet med det belopp som är avtalat. Lagringen av bankkortuppgifterna sker hos tredje part som framgår under punkt 7.0.

7.0 HANTERING AV KORTUPPGIFTER

Bankkortsuppgifterna lagras inte av Bringwash utan hanteras och lagras utav betalningsleverantören Stripe, Inc. Inte vid något tillfälle tillhandahåller vi genom dator, system eller server några känsliga bankuppgifter som tillhör våra kunder.

8.0 BETALNING

Kundens kort debiteras inte förrän det tillfälle tjänsten är utförd. Förutom vid tillfälle kund inte avbokat sin tid enligt punkt 10.0 och 11.0.

9.0 MISSLYCKAD BETALNING

Inkommer inte betalning efter upprepade betalningsförsök avseende utförd ”Tjänst” påbörjar Bringwash sin indrivningsprocess utefter uppsatta riktlinjer efter 48 timmar. Bringwash kommer då att meddela kund via telefon eller mail att kort inte kunnat debiteras.

10.0 AVBOKNING

Vid tillfälle kund önskar avboka en tid kan detta göras utan omständigheter senast 2 timmar innan avtalad tid för tjänsten. Avbokning kan göras genom att användaren loggar in på sin registrerade användare på hemsidan, därefter väljer denne att besöka sidan för bokningar under användarprofilen och klickar på knappen "Ta bort". 

11.0 AVGIFT VID SEN AVBOKNING

Avbokar inte kund senast 2 timmar innan bokad tid utgår en avgift om 200 kronor. 

12.0 TIDSÅTGÅNG

Beroende vilken av de pakettjänster kund väljer, skiljer sig tidsåtgången för ”tjänstens” utförande. Estimerad tidsåtgång för de olika paketen: 
Tvättpaket BAS: 60 minuter
Tvättpaket PLUS: 120 minuter
Tvättpaket PREMIUM: 180 minuter
Tvättpaket DIAMANT: 240 minuter

13.0 TIDSGARANTI

Bringwash kan inte ge kunder någon garanti för att tjänsten kommer att utföras inom den estimerade tidsram som anges vid de olika pakettjänsterna. Bringwash kan vidare inte heller stå som skyldiga till eventuella anspråk från kund/användare av ”Tjänst” vid ett tillfälle ”Tjänsten” blivit försenad eller vid tillfälle Bringwash anlänt till platsen vid en tidpunkt som skiljer sig från vad kund har i sin bokningsbekräftelse.

14.0 PRODUKT OCH VERKTYG

Vid tillfällen kund tillhandahåller ”Tjänst” av Bringwash används sedvanliga redskap och verktyg för tvätt av fordon. Bringwash använder sig även av egen framtagen produkt som möjliggör en fordonstvätt utan spill av vatten. Produkten är vattenbaserad och särskilt framtagen för att vara skonsam för miljön.

15.0 FOTOGRAFERING

Inför tjänstens utförande kan Bringwash, av säkerhetsskäl ta bilder på fordonet eller de fordon som ska behandlas. Vid tillfälle tjänsten är utförd kan Bringwash även ta bilder på utfört arbete och fordonets skick därefter. Samtliga tagna bilder skickas till huvudkontoret för att lagras i vår databas. 

16.0 FÖRESENINGAR

Bringwash kan inte alltid garantera exakt ankomst och avskriver sig därför anspråk om eventuella skyldigheter om sådan situation inträffar.

17.0 INTRÄFFAD SKADA

Vid skada orsakad av Bringwash är gällande försäkring tillämplig. 

18.0 UTLÄMNING AV NYCKLAR

Kund åtar sig skyldighet att vara fysiskt anträffbar, inom ett avstånd av 1 km från bilens placering vid den tidpunkt som angivits vid bokningstillfället. Detta är endast tillämpbart om kund valt en av pakettjänsterna som innehåller en invändig rengöring av fordonet.

19.0 OANTRÄFFBAR VID NYCKELUTLÄMNING

Finns inte möjlighet för Bringwash att tillhandahålla nycklar till fordonet från kund vid avtalad tid kan endast en utvändig tvätt utföras. Bringwash har därefter inga skyldigheter att utföra en ”gratis” tjänst till användaren eller några skyldigheter till att förse kund med värdebevis eller andra värdehandlingar som innebär att kund har en ”tjänst” eller pengar tillgodo.

20.0 DEBITERING VID TILLFÄLLE KUND ÄR OANTRÄFFBAR

Bringwash debiterar kund endast för den utvändiga tvätten vid tillfälle kund varit anträffbar för personal att tillhandahålla fordonets nycklar.

21.0 OÅTKOMLIGT FORDON

Bringwash förbehåller sig rätten att avstå utförande av en invändig dammsugning eller annan typ av rengöring i bilens insida vid tillfälle det anses vara svårt för Bringwash personal efter bedömning att ta sig in i bilen och utföra ett bra arbete, eller om det anses föreligga sannolika skäl att närliggande fordon riskerar skada.

22.0 NÄR ”TJÄNST” UTEBLIR

Vid tillfälle Bringwash bedömt att avstå viss tjänst, utförs istället en utvändig tvätt på fordonet. Finns där även svårigheter efter bedömning att tvätta fordonets utsida sker tvätten utefter bästa förmåga.

23.0 SÄMRE VÄDERFÖRHÅLLANDEN

Bringwash förbehåller sig rätten att under väderförhållanden som Bringwash anser vara högst olämpligt att utföra tjänsten, eller om väder vid det aktuella tillfället kan utgöra risker för personal, avboka kundens tid och lämna möjlighet att boka ny tid för utförande av tjänst. Bringwash förbehåller sig rätten att inte vara på något sätt skyldig att ersätta kund i dessa fall.

24.0 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga rättigheter avseende den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri tillhör Bringwash AB och är skyddade enligt lag. Design, bilder och text ägs av Bringwash och får ej användas fritt om inte annat är skrivet eller om ett skriftligt medgivande erhålls.

25.0 VILLKORSÄNDRINGAR

Bringwash förbehåller sig rätten att när som helst göra andra eller uppdatera innehållet i de allmänna villkoren eller i den ”tjänst” Bringwash tillhandahåller användarna/kunderna. Ändringar eller några som helst uppdateringar i detta dokument ska komma användare tillhanda genom mail, till den mailadress användare valt att registrera sig med vid registrering. En användare är aldrig på något vis bunden att använda Bringwash ”tjänst” eller den tekniska lösningen och kan därmed avsluta sin användare vid alla tillfällen utan förpliktelser.

26.0 ÖVERLÅTELSER

En användare innehar aldrig rätten att överlåta en registrerad användare till annan part, om inte ett skriftligt godkännande ges av Bringwash. Inte heller kan de rättigheter och skyldigheter som denne omfattas utav vid registrering eller nyttjande av ”tjänsten” överlåtas. Bringwash har vidare rätten att överlåta användares avtal, rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till bolag som ingår i samma koncern eller andra företag som går under Bringwash namn.

27.0 TVISTLÖSNING

Svensk lag är tillämplig. Vid tvist som rör detta avtal ska användare och Bringwash i första hand försöka komma överens. Tvist prövas i Malmö tingsrätt.

28.0 KONTAKT

Vid invändningar eller övriga frågor rörande detta dokument kan privatperson och företag vända sig

till Bringwash kundtjänst. support@bringwash.se eller 0406229554.

Bringwash AB (559156-1096)

Schaktugnsgatan 6,
Limhamn
21773
Sverige