FAQ

Vad vi gör

Vad är Bringwash?

Bringwash är ett företag som kommer ut och tvättar fordon där de står parkerade. En lösning som innebär stor tidsbesparing och förbättringar för miljön.

Vad är historian bakom Bringwash?

Bringwash startade sin verksamhet i Skåne-regionen. Verksamheten har vuxit snabbt sedan start och levererar idag tjänster i både Sverige och Danmark.

Hur det fungerar

Hur fungerar en biltvätt med Bringwash?

Bringwash applicerar ett biltvättsmedel som löser smuts från fordonets yta. Därefter använder vi våra speciella mikrofiberdukar för att torka bort medel och smuts. Vår process är säker, enkel och självklart repfri.

Är det miljövänligt?

Bringwash använder endast miljöcertifierade medel under biltvätten för att förhindra spridning av farliga kemikalier.

Är tvättprocessen laglig?

Processen är laglig och Bringwash har inspekterats av miljölagsexperter för att säkerställa att verksamheten är hållbar och inte bryter mot miljölagar.

Vem tvättar fordonen?

Bringwash har ett internt utbildningsprogram för nyanställda för att säkerställa hög kvalitet i sitt arbete.

Var tar vattnet vägen?

Bringwash tvättar med en minimal mängd vatten per biltvätt. Det sker ingen vattenavrinning, inte heller efterlämnas smuts runt fordonet när biltvätten är klar.

Hur hanterar Bringwash smutsiga mikrofiberdukar?

Med tanke på att bilens lack drar åt sig miljöfarliga ämnen är det viktigt att hantera det farliga avfallet på rätt sätt. Bringwash använder sig av en miljövänlig tvättanläggning som tar hand om farligt avfallet.

Lösningar

Hur fungerar bokningen?

Bokningsprocessen är enkel – Vi har skapat ett bokningsformulär som är enkelt att fylla i och beställa en biltvätt när det passar er bäst.

Vilka typer av fordon kan Bringwash tvätta?

Vi tvättar alla olika typer av fordon till våra partners. Bilar, släpvagnar, bussar och motorcyklar m.m.

Vilka typer av tvättpaket erbjuder ni?

Vi erbjuder både in- och utvändig rengöring av fordonen, utefter era behov. Vi kan även hjälpa till med andra tilläggstjänster.

Samarbeta med Bringwash

Hur blir vi partners med Bringwash?

Kontakta oss och berätta mer om er nuvarande fordonssituation så hjälper vi er därifrån.

Hur snabbt kan vi sätta igång?

Det beror på mängden fordon och vilken typ av lösning du vill ha men vanligtvis behöver det inte dröja mer än några dagar.

Hur kommer man i kontakt mer er?